Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44721
Title: Ông giáo già mê trẻ con
Authors: Tăng, Hoàng Phi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 11 .- Tr.49
Abstract: Ở cái xóm “khỉ ho cò gáy’’ này có một ông già mê trẻ con. Người ta không biết ông đến từ đâu, gốc gác chỗ nào, chỉ nhớ ông tới đây từ rất lâu, không vợ con, dựng một ngôi nhà nho nhỏ phía triền đồi và dạy học miễn phí cho bọn trẻ con. ông tên Thặng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44721
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
879.25 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.