Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44727
Nhan đề: Quảng Nam chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu
Tác giả: Nguyễn, Phú
Từ khoá: Quảng Nam
Chủ động
Ứng phó
Biến đổi khí hậu
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 01 .- Tr.22-23
Tóm tắt: Biến đổi khí hậu ngày một thách thức nghiêm trọng đối với người dân, ảnh hưởng sâu sắc về làm thay đổi toàn diện đời sống xã hội. Tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 24 - NQ/TƯ của Hội nghị Ban chấp hành TƯ Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44727
ISSN: 2734-9888
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
599.07 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.