Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44733
Title: Thiết bị nội thất toà nhà thân thiện môi trường
Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh
Keywords: Thiết bị nội thất
Tòa nhà
Thân thiện
Môi trường
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 01 .- Tr.37-39
Abstract: Chúng tôi tự đặt ra thử thách thức cho mình để đi xa hơn và xem xét đến khái niệm EcoJoy. Đây cũng chính là những thách thức để làm sao sản xuất ra những sản phẩm trải nghiệm thiên nhiên hơn. Công nghệ EcoJoy là công nghệ sáng tạo, giúp giảm thiểu lượng nước tiêu thụ lên đến 50% nhưng vẫn đảm bảo sự vận hành hoàn hảo, không ảnh hưởng đến cảm giác sảng khoái của người sử dụng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44733
ISSN: 2734-9888
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
975.48 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.