Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44733
Nhan đề: Thiết bị nội thất toà nhà thân thiện môi trường
Tác giả: Nguyễn, Thị Quỳnh
Từ khoá: Thiết bị nội thất
Tòa nhà
Thân thiện
Môi trường
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 01 .- Tr.37-39
Tóm tắt: Chúng tôi tự đặt ra thử thách thức cho mình để đi xa hơn và xem xét đến khái niệm EcoJoy. Đây cũng chính là những thách thức để làm sao sản xuất ra những sản phẩm trải nghiệm thiên nhiên hơn. Công nghệ EcoJoy là công nghệ sáng tạo, giúp giảm thiểu lượng nước tiêu thụ lên đến 50% nhưng vẫn đảm bảo sự vận hành hoàn hảo, không ảnh hưởng đến cảm giác sảng khoái của người sử dụng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44733
ISSN: 2734-9888
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
975.48 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.