Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44741
Title: XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐIỂM HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC BẰNG ASP.NET MVC
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Linh
Phạm, Võ Xuyên Thịnh
Keywords: TIN HỌC ỨNG DỤNG
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Công tác quản lý luôn là vấn đề quan trọng và hết sức cần thiết kể cả đối với công việc hay cuộc sống của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào. Đặc biệt trong thời đại CNTT phát triển vượt bậc như ngày nay, thì việc tin học hóa công tác quản lý rất được chú trọng. Các tổ chức, doanh nghiệp dần dần trang bị cho mình một website để nâng cao hiệu suất công việc trong quản lý và đặc biệt hơn là trong lĩnh vực giáo dục. Vận dụng những kiến thức trong quá trình học tập và nghiên cứu, Tôi đề xuất đề tài "Xây dựng website quản lý điểm học sinh trường tiểu học bằng ASP.NET MVC". Nhằm mục đích nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý của giáo viên cũng như nhà trường. Website được xây dựng nhằm đáp ứng các yêu cầu, phục vụ các chức năng cơ bản cho giáo viên: Quản lý thông tin, nhập và chỉnh sửa điểm, hiển thị kết quả học tập chi tiết, tạo và in phiếu điểm, v.v Ứng dụng web xây dựng trên ngôn ngữ C# dựa trên nền tảng ASP.NET kết hợp với các ngôn ngữ, thư viện, công nghệ hỗ trợ web khác như JavaScript, CSS, jQuery, … ngoài ra còn sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.
Description: 64 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44741
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.02 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.