Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44753
Title: Quan hệ giữa Việt Nam với các nước láng giềng giai đoạn 2011-2020
Authors: Vũ, Đức Hải
Keywords: Việt Nam
Quan hệ quốc tế
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 580 .- Tr.69-71
Abstract: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động đối ngoại song phương với các nước láng giềng, được đẩy mạnh trước bối cảnh của tình hình thế giới và khu vực biến động khó lường đã tạo ra những chuyển biến hết sức quan trọng trong việc củng cố và thúc đẩy, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác mở ra nhiều cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực. Phương hướng đối ngoại của Đảng đã chỉ đạo là “Củng cố, phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống với các nước láng giềng, có chung biên giới”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44753
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.36 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.