Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44756
Title: Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai năng suất cao VS89
Authors: Vũ, Hoài Sơn
Lương, Văn Vàng
Nguyễn, Hữu Hùng
Doãn, Thị Hoài
Đào, Thị Tuấn
Nguyễn, Thị Phương Hạnh
Nguyễn, Thị Hạnh
Keywords: Chống chịu
Khả năng kết hợp
Khu vực phía Bắc
VS89
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát nông thôn;Số 343 .- Tr.34-40
Abstract: Giống ngô lai đơn VS89 do Viện Nghiên cứu Ngô lai tạo từ 2 dòng thuần có đời tự phối cao là VL5 và VL2. Giống ngô lai VS89 được tham gia khảo nghiệm cơ sở, VCU và khảo nghiệm sản xuất tại các vùng sinh thái năm 2013 - 2017. Kết quả cho thấy: VS89 có thời gian sinh trưởng thuộc nhóm chín trung bình 110 - 115 ngày ở khu vực phía Bắc: Chiều cao cây 190 - 200 cm; chiều cao đóng bắp 95 - 104 cm; bộ lá gọn, sinh trưởng, phát triển khỏe, chống đổ, chịu hạn tốt, thân lá còn xanh khi thu hoạch có thể tận dụng làm thức ăn xanh cho gia súc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44756
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.5 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.