Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44757
Title: Nghiên cứu giải pháp thu hút khách tham du lịch đến tỉnh Phú Yên
Authors: Đặng, Văn Ơn
Keywords: Nghiên cứu
Giải pháp
Khách
Du lịch
Phú Yên
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 580 .- Tr.52-54
Abstract: Thông qua những vấn đề lý luận về hoạt động thu hút khách tham quan du lịch và thực trạng công tác thu hút khách tham quan du lịch đến tỉnh Phú Yên trong thời gian vừa qua. Bài báo này đã phân tích những thuận lợi và khó khăn trong việc thu hút du khách và đề xuất giải pháp phù hợp và mang tính khả thi để giúp tỉnh Phú Yên tăng cường hoạt động thu hút du khách tham quan du lịch trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44757
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.219.103


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.