Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44787
Nhan đề: Đánh giá hoạt động kháng nấm của Ethanol, tinh dầu quế và tác động hiệp lực của chúng Aspergilus niger
Tác giả: Liêu, Mỹ Đông
Nguyễn, Lan Anh
Nguyễn, Thanh Thảo
Cù, Thị Ngọc Quyền
Lê, Thị Thu Thảo
Vũ, Hồng Quân
Lê, Thị Hồng Ánh
Từ khoá: Aspergillus niger
Ethanol
Tinh dầu quế
Tween 20
Kháng nấm
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 343 .- Tr.107-113
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu đánh giá vai trò của ethanol đến hiệu quả kháng Aspergillus niger của tinh dầu quế bằng phương pháp khuếch tán qua thạch, giá trị nồng độ diệt nấm tối thiểu (MFC - Minimum Fungicidal Concentration) và khả năng ức chế hệ sợi nấm. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tinh dầu cho hoạt động kháng A. nlger hiệu quả hơn ethanol khi sử dụng ở dạng riêng lẻ với nồng độ ức chế trên môi trường thạch và giá trị MFC là 2,5 Ịil/ml và 300 ppm, trong khi nồng độ ethanol cần tăng lên 50% (v/v) và 50.000 ppm để đạt hiệu quả tương tự.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44787
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.