Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44787
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLiêu, Mỹ Đông-
dc.contributor.authorNguyễn, Lan Anh-
dc.contributor.authorNguyễn, Thanh Thảo-
dc.contributor.authorCù, Thị Ngọc Quyền-
dc.contributor.authorLê, Thị Thu Thảo-
dc.contributor.authorVũ, Hồng Quân-
dc.contributor.authorLê, Thị Hồng Ánh-
dc.date.accessioned2021-02-23T07:47:41Z-
dc.date.available2021-02-23T07:47:41Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-4581-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44787-
dc.description.abstractNghiên cứu được thực hiện với mục tiêu đánh giá vai trò của ethanol đến hiệu quả kháng Aspergillus niger của tinh dầu quế bằng phương pháp khuếch tán qua thạch, giá trị nồng độ diệt nấm tối thiểu (MFC - Minimum Fungicidal Concentration) và khả năng ức chế hệ sợi nấm. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tinh dầu cho hoạt động kháng A. nlger hiệu quả hơn ethanol khi sử dụng ở dạng riêng lẻ với nồng độ ức chế trên môi trường thạch và giá trị MFC là 2,5 Ịil/ml và 300 ppm, trong khi nồng độ ethanol cần tăng lên 50% (v/v) và 50.000 ppm để đạt hiệu quả tương tự.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 343 .- Tr.107-113-
dc.subjectAspergillus nigervi_VN
dc.subjectEthanolvi_VN
dc.subjectTinh dầu quếvi_VN
dc.subjectTween 20vi_VN
dc.subjectKháng nấmvi_VN
dc.titleĐánh giá hoạt động kháng nấm của Ethanol, tinh dầu quế và tác động hiệp lực của chúng Aspergilus nigervi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.188.113


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.