Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44804
Title: Khả năng sản xuất của giống vịt biển 15 – Đại Xuyên qua ba thế hệ
Authors: Nguyễn, Văn Duy
Vương, Thị Lan Anh
Mai, Hương Thu
Đỗ, Thị Liên
Đào, Anh Tiến
Keywords: Khả năng sản xuất
Vịt Biển 15 – Đại Xuyên
Khối lượng cơ thể
Năng suất trứng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 90 .- Tr.02-12
Abstract: Giống vịt Biển 15 – Đại Xuyên đàn hạt nhân tại Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên, được chọn lọc về đặc điểm ngoại hình và khối lượng cơ thể ở 1 ngày tuổi, 8 tuần tuổi, 20 tuần tuổi và giai đoạn sinh sản. Qua 3 thế hệ kết quả cho thấy: Tỷ lệ nuôi sống đạt cao trên 96%. Khối lượng cơ thể ở 8 tuần tuổi vịt trống HY1 1976,16g/con; mái 1842,57g/con; HY2 ở vịt trống 1895,65g/con, mái 1813,73g/con. Khối lượng cơ thể ở 20 tuần tuổi vịt trống HY1 2663,28g/con; mái từ 2511,23g/con; HY2 ở vịt trống 2614,72g/con, mái 2489,58g/con. Vịt Biển 15 – Đại Xuyên có tuổi đẻ 22 tuần tuổi. Năng suất trứng/mái/52 tuần đẻ của HY1 đạt 240,06 quả; HY2 đạt 244,43 quả. Tiêu tốn thức ăn cho 10 quả trứng là 3,46 – 3,50kg. Khối lượng trứng vịt Biển là 81,89 – 82,6g, chỉ số hình thái là 1,41 – 1,43. Tỷ lệ trứng có phôi đạt trên 96% tỷ lệ nở/trứng có phôi đạt trên 84%, tỷ lệ vịt loại 1/số con nở ra đạt trên 96%.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44804
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.44 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.133.27


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.