Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44812
Title: Đào tạo nghề đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Authors: Cảnh, Chí Hoàng
Keywords: Đào tạo nghề
Cách mạng công nghiệp 4.0
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 580 .- Tr.04-06
Abstract: Khi chuyển dần sang nền kinh tế tri thức và trong xu thế toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế, nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng thể hiện vai trò quyết định của nó. Nhân lực là nhân tố quyết định đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Trình độ phát triển của nguồn nhân lực là thước đo chủ yếu sự phát triển, vì vậy, đào tạo nghề đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam đang là vấn đề hết sức cấp bách, cần có nhiều giải pháp đồng bộ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44812
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.36 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.82.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.