Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44817
Title: Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành du lịch Việt Nam
Authors: Lê, Giang Nam
Keywords: Hoạt động
Kinh doanh
Doanh nghiệp
Du lịch
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 580 .- Tr.07-09
Abstract: Nghiên cứu khái quát đặc điểm hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp du lịch và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp du lịch. Đồng thời, bài viết cũng khái quát về hệ thống quản lý quan hệ khách hàng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44817
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.