Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44827
Title: Marketing Online với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Authors: Nguyễn, Thị Kim Dung
Keywords: Marketing Online
Doanh nghiệp
Hà Tĩnh
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 580 .- Tr.22-24
Abstract: Các doanh nghiệp cả nước nói chung và Hà Tỉnh nói riêng đều phải giảm chi phí một cách tối đa vào mảng quảng bá dịch vụ, sản phẩm. Và marketing Online là sự lựa chọn hoàn hảo nhất bởi nó không chỉ mang lại lượng khách hàng khổng lồ cho doanh nghiệp mà còn giúp giảm rất nhiều khoản chi phí khi đầu tư. Trong bài viết này, tác giả làm rõ một số khái niệm liên qua đến Marketing Online và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động này cho các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44827
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.