Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44833
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ Internet Banking của ngân hàng Vietcombank chi nhánh quận 7
Authors: Nguyễn, Tuấn Đạt
Nguyễn, Hoàng Huy
Nguyễn, Đặng Anh Khoa
Trần, Quốc Huy
Trần, Việt Duy
Keywords: Yếu tố ảnh hưởng
Chất lượng dịch vụ
Internet Banking
Ngân hàng
Vietcombank
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 580 .- Tr.81-82
Abstract: Qua các nghiên cứu với phương pháp định lượng trên 407 mẫu quan sát cho thấy kết quả tích cực đối với việc thanh toán qua Internet Banking của ngân hàng Vietcombank chi nhánh quận 7 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh bao gồm: Dễ dàng sử dụng, Dịch vụ khách hàng, Đảm bảo an toàn, Hiệu quả chi phí, Khả năng đáp ứng. Trong đó yếu tố tác động mạnh nhất đến sự hài lòng khi thanh toán dịch vụ Internet Banking của ngân hàng Vietcombank chi nhánh quận 7 của khách hàng là đáp ứng đầy đủ các nhu cầu trên. Từ đó chúng ta có thể kết luận giải pháp cho doanh nghiệp với chất lượng dịch vụ tốt nhất để có được sự tín nhiệm và tăng độ hài lòng của khách hàng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44833
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
860.97 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.92.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.