Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44861
Nhan đề: James joyce trong và ngoài tác phẩm nghệ thuật
Tác giả: Ellmannn, Richard
Từ khoá: James joyce
Tác phẩm nghệ thuật
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 3 .- Tr.101-109
Tóm tắt: James Joyce đã nghĩ về lễ kỉ niệm 100 năm ngày sinh của mình, mới được tổ chức gần đây, từ rất lâu trước khi độc giả của ông nghĩ đến điều đó. Ông đã viết nguệch ngoạc trong một cuốn sổ ghi chép vào ngày kỉ niệm của Bloom, ngày của Ulysses, năm 1924, "20 năm sau vào ngày 16 tháng 6 này... .
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44861
ISSN: 0494-6928
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Văn học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.17 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.