Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44861
Title: James joyce trong và ngoài tác phẩm nghệ thuật
Authors: Ellmannn, Richard
Keywords: James joyce
Tác phẩm nghệ thuật
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 3 .- Tr.101-109
Abstract: James Joyce đã nghĩ về lễ kỉ niệm 100 năm ngày sinh của mình, mới được tổ chức gần đây, từ rất lâu trước khi độc giả của ông nghĩ đến điều đó. Ông đã viết nguệch ngoạc trong một cuốn sổ ghi chép vào ngày kỉ niệm của Bloom, ngày của Ulysses, năm 1924, "20 năm sau vào ngày 16 tháng 6 này... .
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44861
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.17 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.