Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44872
Title: Phóng sự Việt Nam giai đoạn 1986 - 1996 từ góc nhìn nghệ thuật
Authors: Ngô, Thu Thủy
Keywords: Phóng sự
Báo chí
Hiện thực
Đổi mới
Nghệ thuật
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 4 .- Tr.51-61
Abstract: Phóng sự Việt Nam giai đoạn 1986 - 1996 đã góp phần tích cực trong việc phản ánh tính chất quyết liệt của công cuộc đổi mới, với sự đấu tranh giữa cái tiêu cực và tích cực, giữa cơ chế cũ và mới, giữa mặt phải và mặt trái của nền kinh tế thị trường, giữa ánh sáng và bóng tối..., tạo nên "cú hích” manh mẽ đối với các thề loại khác. Nghệ thuật tiếp cận hiện thực trực tiếp, sinh động, cái tôi biến hóa, giàu cảm xúc, sự thay đổi về ngôn ngữ, dung lượng... là những chuyển biến của phóng sự thời kỳ này, góp phần tạo nên một hình thức nghệ thuật mới mẻ, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận của người đọc hiện đại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44872
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.250.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.