Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44875
Title: Những kỷ niệm về cố Bộ trưởng Bùi Danh Lưu
Authors: Nguyễn, Ngọc Long
Keywords: Bộ trưởng
Bùi Danh Lưu
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.90-92
Abstract: Mùa xuân năm 1983 lúc đang chuẩn bị rốt ráo cho việc lao cầu Phố Lu trên đường sắt Phố Lu - Cam Đường được xây dựng mới sau chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 chúng tôi nhận tin Thứ trưởng Bùi Danh Lưu cùng đoàn công tác của Bộ GTVT sẽ lên thăm công trường và chứng kiến việc lao cầu. Cả công trường vui mừng, hối hả ngày đêm hoàn thành nốt phần công việc còn lại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44875
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
795.56 kBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.