Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44875
Nhan đề: Những kỷ niệm về cố Bộ trưởng Bùi Danh Lưu
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Long
Từ khoá: Bộ trưởng
Bùi Danh Lưu
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.90-92
Tóm tắt: Mùa xuân năm 1983 lúc đang chuẩn bị rốt ráo cho việc lao cầu Phố Lu trên đường sắt Phố Lu - Cam Đường được xây dựng mới sau chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 chúng tôi nhận tin Thứ trưởng Bùi Danh Lưu cùng đoàn công tác của Bộ GTVT sẽ lên thăm công trường và chứng kiến việc lao cầu. Cả công trường vui mừng, hối hả ngày đêm hoàn thành nốt phần công việc còn lại.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44875
ISSN: 1859-459X
Bộ sưu tập: Cầu đường Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
795.56 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.