Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44883
Title: Timon ở Athens và lời tiên tri của W. Shakespeare về thân phận bi kịch của con người trong xã hội hiện đại
Authors: Nguyễn, Thị Thắm
Keywords: Timon
Athens
Bi kịch
Tiên tri
Xã hội hiện đại
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 4 .- Tr.130-136
Abstract: W. Shakespeare từng được biết đến là một nhà viết kịch lớn nhất mọi thời đại. Các nhân vật của ông thường biết trước những chuyện chẳng lành sẽ đến nhưng vẫn không thể thoát khỏi bi kịch. Timon ở Athens là một vở kịch nổi tiếng của Shakespeare. Trong tác phẩm này, nhân vật bi kịch Timon không hề biết trước thảm họa đang đến. Nhân vật rơi vào bi kịch như là kết cục tất yếu do chính tính cách nhân vật gây nên. Nhưng lời tiên tri của Shakespeare không phải cho một giai đoạn mà cho mọi thời đại. Nó không chỉ mở rộng hiểu biết của chúng ta về xã hội đương thời Shakespeare mà còn cảnh báo về thảm họa đang đến với con người trong xã hội hiện đại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44883
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.97 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.22.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.