Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44922
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Bích Ngọc-
dc.date.accessioned2021-02-26T01:17:50Z-
dc.date.available2021-02-26T01:17:50Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0866-7120-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44922-
dc.description.abstractMục tiêu của nghiên cứu này nhằm tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức kế toán quản trị (KTOT) trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Số liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát thực tế 252 doanh nghiệp (DN) ở ĐBSCL và được xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS, kiểm định thang đo bằng hệ số Cronbach's Alpha, mô hình phân tích nhân tố khám phá (EFA) kết hợp với hồi quy tuyến tính bội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 6 yếu tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức KTOT trong các DNNVV, bao gồm: (1) Mức độ cạnh tranh; (2) Mức độ chuyên môn của nhân viên kế toán; (3) Quy mô DN; (4) Quan điểm của chủ DN về KTOT: (5) Chỉ phí tổ chức KTOT; (6) Chiến lược DN.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế Dự báo;Số 30 .- Tr.50-53-
dc.subjectDoanh nghiệpvi_VN
dc.subjectKế toán quản trịvi_VN
dc.titleCác yếu tố ảnh hướng đến công tác tổ chức kế toán quản trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ĐBSCLvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.118.225


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.