Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44954
Title: Cây Nghệ đen
Authors: Nguyễn, Thọ Biên
Keywords: Cây Nghệ đen
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 615 .- Tr.14
Abstract: Những đặc điểm, hình thái, nguồn gốc của cây Nghệ đen. Công dụng của Nghệ đen trong y học cổ truyền, y học hiện đại. Một số bài thuốc từ Nghệ đen như: chữa tắt kinh bụng đau, đau hạ sườn, đau bụng do khí lạnh, đầy bụng v.v…
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44954
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
607.24 kBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.