Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44956
Title: Giải pháp thiết kế thiết bị bắn tập súng trường bài 1 bắn vận động với nhiều loại mục tiêu khác nhau
Authors: Mai, Quốc Vương
Nguyễn, Hải Minh
Nguyễn, Thanh Điển
Mai, Quang Huy
Phan, Văn Tuấn
Keywords: Súng trường quân dụng
Bắn có vận động
Bắn nhiều loại mục tiêu
Công nghệ quang ảnh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 12 .- Tr.101-104
Abstract: Bài bắn súng trường quân dụng bài 1 là bài bắn tương đối phức tạp với các tư thế bắn, thời gian bắn và cự ly bắn khác nhau. Xuất phát từ nhu cầu cần có giải pháp giúp người chỉ huy có thể đánh giá chính xác, khách quan quá trình luyện tập của xạ thủ đối với bài bắn này, nhóm tác giả đã đưa ra phương án thiết kế thiết bị bắn tập súng trường bài 1 dựa trên nền tảng các công nghệ tiên tiến như công nghệ quang ảnh, công nghệ truyền phát tín hiệu không dây,... và thiết kế cơ khí phù hợp đảm bảo các tính năng làm việc theo yêu cầu nhưng không làm ảnh hưởng đến thao tác ngắm bắn của xạ thủ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44956
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.247.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.