Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44961
Title: Cây Kơ nia dùng làm thuốc
Authors: Trần, Công Khánh
Keywords: Thuốc
Cây Kơ nia
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 615 .- Tr.15-16
Abstract: Nguồn gốc, đặc điểm, tính chất, thành phần hóa học của cây Kơ nia. Kơ nia cũng là một loại cây có dược tính và được dùng làm thuốc. Người ta thu hái vỏ cây và vỏ rễ, rửa sạch, thái nhỏ, dùng tươi hay phơi khô. Hạt có chất dầu có thể ăn được, mùi thơm dễ chịu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44961
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.55.22


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.