Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44973
Title: Cây Ba kích
Authors: Nguyễn, Văn Hiếu
Keywords: Cây Ba kích
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 615 .- Tr.20
Abstract: Cây Ba kích có vị cay ngọt, tính ôn ấm vào kinh Thận, có tác dụng hỗ trợ thận dương, mạnh gân cốt, trừ phong thấp. Dùng để chữa các chứng liệt dương, di hoạt, mộng tinh, chứng vô sinh với cả nam và nữ, chứng phụ nữ kinh nguyệt không đều, chứng gân cốt yếu liệt, lưng gối mỏi đau và các chứng phong tê thấp…
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44973
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
503.47 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.