Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44982
Title: Sử dụng y tế điện tử ở người cao tuổi
Authors: Vũ, Thanh Hồng
Keywords: Y tế điện tử
Sử dụng
Người cao tuổi
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 615 .- Tr.28,30
Abstract: Y tế điện tử là sự áp dụng internet – công nghệ thông tin (ICT) vào lĩnh vực y tế. Số lượng người già sử dụng y tế điện tử hiện nay còn thấp, nhưng trong tương lai số người cao tuổi sử dụng internet sẽ tăng nhanh khi những người trưởng thành (lớp người thường xuyên truy cập mạng) già đi. Y tế điện tử với những thành tựu to lớn đã và đang mang lại những thay đổi tích cực và hứa hẹn sẽ được người cao tuổi sử dụng ngày càng nhiều hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44982
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.54 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.201.220


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.