Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44994
Title: Dùng thực phẩm chức năng như thế nào cho có lợi?
Authors: Bùi, Văn Uy
Keywords: Có lợi
Thực phẩm chức năng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 616 .- Tr.08-09
Abstract: Dùng thực phẩm chức năng như thế nào cho có lợi: (1) Những quy ước trước đây và khuynh hướng hiện nay trong sản xuất thực phẩm chức năng. (2) Công dụng thực phẩm chức năng được giới thiệu quảng cáo như thế nào. (3) Cần chú ý gì khi dùng một số thực phẩm chức năng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44994
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.