Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44994
Nhan đề: Dùng thực phẩm chức năng như thế nào cho có lợi?
Tác giả: Bùi, Văn Uy
Từ khoá: Có lợi
Thực phẩm chức năng
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 616 .- Tr.08-09
Tóm tắt: Dùng thực phẩm chức năng như thế nào cho có lợi: (1) Những quy ước trước đây và khuynh hướng hiện nay trong sản xuất thực phẩm chức năng. (2) Công dụng thực phẩm chức năng được giới thiệu quảng cáo như thế nào. (3) Cần chú ý gì khi dùng một số thực phẩm chức năng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44994
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.