Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45062
Title: Thuốc điều trị bệnh trầm cảm
Authors: Mai, Xuân Dũng
Keywords: Thuốc
Điều trị
Bệnh trầm cảm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 617 .- Tr.06-07
Abstract: Trầm cảm là một căn bệnh phổ biến, ảnh hưởng đến hàng triệu người. Mỗi năm, có khoảng 5.000 người Việt Nam và 800.000 người trên toàn thế giới tự tử. Bài viết xoay quanh những nội dung: (1) Tìm hiểu về bệnh trầm cảm. (2) Các thuốc điều trị bệnh trầm cảm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45062
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.8 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.66.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.