Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45064
Title: Những chú ý cần thiết khi dùng thuốc cho người mang thai
Authors: Bùi, Văn Uy
Keywords: Thuốc
Cần thiết
Chú ý
Người mang thai
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 617 .- Tr.08-09
Abstract: Danh mục thuốc có khả năng gây hại cho thai khá nhiều. Tuy nhiên cũng có loại có chống chỉ định tuyệt đối (thầy thuốc không bao giờ cho dùng) và cũng có loại chỉ chống chỉ định tương đối (thầy thuốc vẫn có thể cân nhắc cho dùng khi cần thiết). Nếu dùng bừa bãi thì có hại nhưng nếu từ chối mọi thứ thì sẽ gây trở ngại cho việc điều trị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45064
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.17 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.