Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45105
Title: Dược liệu hạn chế động kinh
Authors: Phạm, Văn Tất
Keywords: Động kinh
Dược liệu
Hạn chế
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 617 .- Tr.18
Abstract: Dược thảo Mallotus oppositifolius có thể phối hợp các thuốc của phương pháp chữa trị kinh điển với phương pháp hiện đại để có được một thuốc chống động kinh hữu hiệu và không nhiều tác dụng phụ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45105
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.95.208


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.