Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4512
Title: Một số vấn đề liên quan đến hình đa diện và khối đa diện
Authors: Nguyễn, Thị Thảo Trúc
Đặng, Thu Cúc
Keywords: Sư phạm Toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn trình bày các khái niệm, tính chất và một số vấn đề liên quan đến hình đa diện; Hệ thống lại công thức, sưu tầm và phân loại các bài tập tự luận và bài tập trắc nghiệm khách quan liên quan đến khối đa diện và thể tích và tỷ số thể tích của khối đa diện.
Description: 90 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4512
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.78 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.