Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45178
Title: Để nâng cao sức khỏe doanh nghiệp nghiệp “hậu” Covid-19
Authors: Đỗ, Phương Thảo
Keywords: Doanh nghiệp
Năng lực tài chính
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 32 .- Tr.38-41
Abstract: Hai làn sóng COVID-19 đến dồn dập trong 10 tháng đầu năm 2020 đã khiến nhiều doanh nghiệp (DN) chao đảo. Mặc dù Chính phủ đã ban hành rất nhiều chính sách hỗ trợ DN, nhưng vấn đề thực thi các chính sách này còn đang gặp nhiều vấn đề vướng mắc. Trong bối cảnh mới, bên cạnh các giải pháp hỗ trợ của Nhà nước, các DN Việt Nam cũng phải tự nhìn nhận và đánh giá lại những giá trị, năng lực cốt lõi, chiến lược và mô hình kinh doanh của mình để thích ứng và phát triển trong thời kỳ “hậu” Covid-19.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45178
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.81 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.