Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45214
Title: VACPA tổ chức Giải “VACPA Golf Open 2021” tăng cường hợp tác nghề nghiệp
Keywords: VACPA
VACPA Golf Open 2021
Tăng cường
Hợp tác
Nghề nghiệp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 12 .- Tr.31
Abstract: Trong các năm tiếp theo, VACPA sẽ nỗ lực xây dựng Giải “VACPA Golf Open” ngày càng được mở rộng với sự tham gia đông đảo hơn nữa của các hội viên, kiểm toán viên, các cơ quan quản lý, đối tác và các hội nghề nghiệp. Đồng thời, sẽ truyền tải, lan tỏa giá trị văn hóa doanh nghiệp ngành Kiểm toán độc lập, giúp cơ quan Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội hiểu biết và đánh giá cao về vai trò của ngành Kiểm toán độc lập trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45214
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
376.38 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.