Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45233
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Ngọc Diễn-
dc.date.accessioned2021-03-01T08:21:59Z-
dc.date.available2021-03-01T08:21:59Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0868-3492-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45233-
dc.description.abstractHiệp định Pari về Việt Nam được ký kết năm 1973 đã làm thay đổi mạnh mẽ tương quan lực lượng trên chiến trường miền Nam Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Đảng đã kịp thời có những điều chỉnh trong đường lối lãnh đạo cách mạng miền Nam, mà dấu ấn đậm nét là quá trình lãnh đạo xây dựng lực lượng, để tạo thế, tạo thời cơ - yếu tố quan trọng làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trong phạm vi bài nghiên cứu. tác giả khái quát quá trình lãnh đạo xây dựng lực lượng cách mạng của Đảng những năm 1973 - 1975, trên cơ sở đó, bước đầu đưa ra một số nhận xét đánh giá về vấn đề này.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Giáo dục Lý luận;Số 315 .- Tr.78-83-
dc.subjectĐảng Lao động Việt Namvi_VN
dc.subjectGiải phóng miền Namvi_VN
dc.subjectXây dựng lực lượng cách mạngvi_VN
dc.titleĐảng Lao động Việt Nam lãnh đạo xây dựng lực lượng cách mạng, chuẩn bị giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973-1975)vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.26 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.