Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45324
Title: ký hợp đồng khảo sát thực địa dự án điện gió ngoài khơi La Gàn
Authors: Ngọc Tuấn
Keywords: Ký kết hợp đồng
Khảo sát thực địa
Dự án điện gió ngoài khơi La Gàn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 259+260 .- Tr.31
Abstract: Cuối tháng 10 vừa qua, liên doanh phát triển dự án điện gió ngoài khơi La Gàn công suất 3,5GW bao gồm Tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Công ty Cổ phần Năng lượng dầu khí châu Á và Công ty TNHH Novasia Energy đã ký kết hai hợp đồng khảo sát địa điểm chính, trị giá khoảng 5 triệu USD.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45324
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
341.63 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.50.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.