Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45364
Title: HỆ THỐNG GỢI Ý MÔN HỌC CHO SINH VIÊN (PHÂN HỆ HỆ THỐNG THÔNG TIN)
Authors: Trần, Thanh Điện
Nguyễn, Thanh Hải
Huỳnh, Văn An
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Dự báo kết quả học tập là một chủ đề đang được quan tâm trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong các viện, trường học. Dự báo sớm kết quả học tập có thể giúp sinh viên lựa chọn đúng môn học phù hợp với năng lực bản thân, giúp nhà trường và giảng viên xác định được những sinh viên cần được quan tâm hỗ trợ nhiều hơn để học tập hoàn thành tốt môn học, giảm tình trạng cảnh báo học vụ hoặc buộc thôi học do kết quả học tập kém, từ đó tiết kiệm được thời gian chi phí cho cả sinh viên, gia đình, nhà trường và xã hội. Đề tài này đề xuất xây dựng ứng dựng hệ thống gợi ý, dự báo kết quả học tập của sinh viên bằng kỹ thuật máy học nhằm khai thác cơ sở dữ liệu trong hệ thống quản lý sinh viên tại các trường đại học. Dữ liệu sau khi thu thập được phân tích, tiền xử lý dữ liệu, thiết kế và huấn luyện máy học, tích hợp vào hệ thống. Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình đề xuất gợi ý cho kết quả dự đoán khá chính xác và hoàn toàn khả thi để áp dụng vào thực tế. Với những lý do đó, chúng em đã quyết định chọn đề tài “Hệ thống gợi ý môn học cho sinh viên” nhằm mục giúp cho sinh viên chọn đúng học phần và hoàn thành tốt học phần, giảm tình trạng cảnh báo học vụ.
Description: 79 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45364
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.35 MBAdobe PDF
Your IP: 23.20.20.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.