Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45426
Title: Mường Tè phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới
Authors: Anh Minh
Keywords: Mường Tè
Phát triển
Kinh tế
Xã hội
Bảo vệ
Chủ quyền
Biên giới
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.67-69
Abstract: Mường Tè là huyện biên giới của tỉnh Lai Châu, có hơn 130 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Vân Nam, (Trung Quốc). Là huyện miền núi còn nhiều khó khăn, song có vị trí chiến lược quan trọng về quân sự - quốc phòng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc trong huyện đã đoàn kết, xây dựng đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45426
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.6.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.