Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45428
Title: 10 sự kiện nổi bật của Việt Nam năm 2020 ( Theo bình chọn của Tạp chí Kiểm tra )
Authors: Phương Linh
Keywords: Sự kiện nổi bật
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.88-90
Abstract: Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm đúng quy định, chất lượng, đặc biệt về nhân sự cấp ủy trong bối cảnh có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thiên tai, bão, lũ... Với ba Hội nghị Trung ương tổ chức trong năm 2020, Ban Chấp hành Trung ương tiếp thu các ý kiến đóng góp của toàn Đảng, toàn dân để hoàn tất các văn kiện và nhất trí cao nhân sự trình Đại hội 13 của Đảng diễn ra từ 25-1 đến 2-2-2021.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45428
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.6.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.