Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4542
Title: Mô hình xạ ảnh của không gian Euclide
Authors: Nguyễn, Thị Thảo Trúc
Nguyễn, Thị Thùy Trang
Keywords: Sư phạm Toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn trình bày một số vấn đề có liên quan đến mô hình xạ ảnh của không gian Euclide; áp dụng mô hình này vào giải một số bài toán phổ thông.
Description: 78 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4542
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.