Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4542
Nhan đề: Mô hình xạ ảnh của không gian Euclide
Tác giả: Nguyễn, Thị Thảo Trúc
Nguyễn, Thị Thùy Trang
Từ khoá: Sư phạm Toán
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Luận văn trình bày một số vấn đề có liên quan đến mô hình xạ ảnh của không gian Euclide; áp dụng mô hình này vào giải một số bài toán phổ thông.
Mô tả: 78 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4542
Bộ sưu tập: Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.29 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.86.95


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.