Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45448
Title: Nghiên cứu về các cảm biến khí và phát triển ứng dụng ở Việt Nam
Authors: Hồ, Trường Giang
Đỗ, Thị Anh Thư
Phạm, Quang Ngân
Giang, Hồng Thái
Đỗ, Thanh Trung
Lê, Ngọc Thành Vinh
Nguyễn, Đức Văn
Nguyễn, Trọng Thành
Nguyễn, Ngọc Toàn
Nguyễn, Trường Giang
Phạm, Đình Tuân
Nguyễn, Ngọc Khải
Keywords: Cảm biến khí độ dẫn điện
Cảm biến khí điện hóa
Cảm biến khí hấp thụ hồng ngoại
Tối ưu hóa đốt cháy nhiên liệu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Nhiệt;Số 153 .- Tr.10-23
Abstract: Bài báo trình bày tổng quan về tình trạng nghiên cứu và phát triển ứng dụng các loại cảm biến khí tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST). Các loại linh kiện cảm biến khí được đề cập gồm cảm biến dẫn điện (cảm biến bán dẫn), cảm biến điện hóa, và cảm biến quang (hấp thụ hồng ngoại) đã được nghiên cứu trong nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45448
ISSN: 0868-3336
Appears in Collections:Năng lượng Nhiệt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.88 MBAdobe PDF
Your IP: 44.220.62.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.