Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45459
Title: Công nghệ phân tích khí ứng dụng nâng cao hiệu suất cháy nhiên liệu trong sản xuất Ximăng
Authors: Hồ, Trường Giang
Phạm, Quang Ngân
Giang, Hồng Thái
Đỗ, Thị Anh Thư
Đỗ, Thanh Trung
Lê, Ngọc Thành Vinh
Nguyễn, Ngọc Toàn
Trần, Văn Bình
Nguyễn, Trường Giang
Phạm, Đình Tuân
Nguyễn, Ngọc Khải
Hoàng, Thị Hiến
Keywords: Cảm biến khí hấp thụ hồng ngoại
Cảm biến khí điện hóa
Phân tích khí thải
Tối ưu hóa đốt cháy nhiên liệu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Nhiệt;Số 154 .- Tr.15-24
Abstract: Bài báo trình bày tổng quan về các công nghệ phân tích khí và ứng dụng chúng trong công nghiệp sản xuất ximăng. Công nghệ phân tích khí được trình bày về các cảm biến khí dựa trên nguyên lý hấp thụ hồng ngoại theo cấu hình không tán sắc (NDIR) và điện hóa được sử dụng trong các kỹ thuật phân tích theo kiều trích xuất (extractive) và trực tiếp (in-situ). Ở đây, chúng tôi nhấn mạnh vào cảm biến khí hấp thụ hồng ngoại và ứng dụng trong công nghệ phân tích khí cho phản hồi vận hành lò nung ủ Clinker để nâng cao hiệu suất cháy nhiên liệu. Kết quả ban đầu của nhóm nghiên cứu về hai loại cảm biến khí hấp thụ hồng ngoại và cảm biến khí điện hóa cho ứng dụng trong sản xuất ximăng ở Việt Nam cũng được thể hiện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45459
ISSN: 0868-3336
Appears in Collections:Năng lượng Nhiệt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.08 MBAdobe PDF
Your IP: 44.220.62.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.