Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45475
Title: Về vùng đất cội nguồn cách mạng
Authors: Trọng Đức
Keywords: Đất
Cội nguồn
Cách mạng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.73-75
Abstract: Huyện Hà Quảng (Cao Bằng) được biết đến là “cái nôi của cách mạng” - nôi Chủ tịch Hồ Chí Minh sau 30 năm tìm đường cứu nước đã trở về Pác Bó (mùa Xuân 1941). Phát huy truyền thống cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền địa phương, nhân dân các dân tộc Hà Quảng đã đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, tạo nên một sức sống mới cho vùng đất cội nguồn cách mạng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45475
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
952.62 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.