Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45477
Title: Đồn Biện phòng Hồ Le - vững vàng một dải biên cương
Authors: Nguyễn, Văn Chiến
Keywords: Biên phòng
Hồ Le
Vững vàng
Biên cương
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.64-66
Abstract: Đồn Biên phòng Hồ Le đứng chân trên địa bàn xã biên giới Ia Đal, thuộc huyện la H’Drai, tỉnh Kon Tum. Để hoàn thành nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 16,3 km đường biên giới của xã la Đal, tiếp giáp với Vương quốc Cam-pu-chia, cán bộ, chiến sĩ nơi đây đã vượt bao gian khó với tình yêu biên giới thiêng liêng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45477
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.