Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45478
Title: Vì sự bình yên của Tổ quốc
Authors: Nguyễn, Trọng Thành
Keywords: Bình yên
Tổ quốc
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.56-60
Abstract: Những ngày này, trên khắp dải biên cương Tổ quốc khi những cánh đào, mai đua nở cũng là thời khắc báo hiệu Tết đến, xuân về. Song với những người lính biên phòng, Tết đến vẫn là những bước chân không nghỉ, lặn lội nơi rừng sâu, núi thẳm, “Dù anh phải đi xa trăm suối/ Dù anh phải đi xa ngàn đèo/ Dù con hươu, con nai quên lối” các anh không quản gian lao, ngày đêm bảo vệ vững chắc từng đường biên, cột mốc canh giữ mùa Xuân cho đất nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45478
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.64.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.