Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45479
Title: Điểm tựa của người dân vùng bão lũ
Authors: Lương, Đức
Keywords: Điểm tựa
Người dân
Bão lũ
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.61-63
Abstract: Bão lũ, sạt lở núi năm Canh Tý dồn dập, ập đến đồng bào miền Trung dữ dội và bất ngờ, gây bao cảnh mất mát, đau thương. Nhiều gia đình mất nhà, mất của, mất người thân, lâm vào cảnh “màn trời, chiếu đất”... Trong cơn hoạn nạn, tình người trong bão lũ càng ấm áp, đoàn kết, yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ nhau, là sức mạnh chống lại thiên tai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45479
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.64.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.