Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45481
Title: Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
Authors: Lương, Đức
Keywords: Xây dựng
Thừa Thiên Huế
Thành phố
Trung ương
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.48-50
Abstract: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tinh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Thừa Thiên Huế đã lãnh đạo, chỉ đạo nồ lực phấn đấu đạt nhiều thành quả quan trọng trên các lĩnh vực. Đây là cơ sở để bước sang nhiệm kỳ 16 (2020 - 2025), Thừa Thiên Huế tiếp tục xây dựng và phát triển thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45481
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
985.12 kBAdobe PDF
Your IP: 35.170.64.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.