Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45483
Title: Thành phố Hồ Chí Minh thành phố kinh tế và năng động
Authors: Tống, Văn Sông
Keywords: Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh tế
Năng động
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.42-44
Abstract: Đón Xuân mới Tân Sửu 2021, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vui mừng với những kết quả nỗ lực phấn đấu đã đạt được: Hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020, với những thành tựu to lớn đã đạt được trên nhiều lĩnh vực an ninh - chính trị, kinh tế - xã hội, giữ vững vai trò đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45483
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.